روحانی حلول ماه مبارک رمضان را تبریک گفت

درخواست حذف این مطلب
رئیس جمهور در پیام های جداگانه ای به سران کشورهای اسلامی، حلول ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی خدا و جاری شدن رحمات و برکات الهی را تبریک گفت.به گزارش عصرایران، رئیس جمهوردر این پیام تصریح کرده است: امروزه نقش سران کشورهای اسلامی بیش از هر زمان دیگر برای پاسداری از هویت اسلام اعتدالی و همنوایی در مبارزه با خشونت و افراط گری پررنگ تر می باشد تا در برابر زیاده خواهی ها و عهدشکنی های سلطه گران ایستاده و براساس آموزه های دینی و انسانی گامی در جهت تحقق صلح، عدالت و آرامش برای همه انسان ها به ویژه مسلمانان جهان برداریم.رئیس جمهور افزوده است: امیدوارم با وزیدن نفحات الهی و گشوده شدن درهای رحمت و مغفرت خداوندی در این ماه پرفیض، جان تازه ای در کالبد تمامی انسان های نیک اندیش دمیده شود و بتوانیم با تمسک به حقیقت و ماهیت روح پرور این ماه نورانی، پیوند عمیقی را با خالق یکتا برقرار نموده و در جهت کسب رضایت حضرت حق و دستیابی به کمال انسانی، گام های محکمی را برداریم.روحانی در پایان این پیام از خداوند متعال، سلامتی و توفیق روزافزون در انجام عبادات در این ماه شریف برای سران کشورهای اسلامی و رفاه و سعادت برای مسلمانان آرزو کرده است.